PARISH   FUNCTIONS

                         

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

PARISH PASTORAL COUNCIL

O. Proboszcz, OMI                               613-230-0804

Anna Korutowska                               613-739-9384

Wlodzimierz Ziemba                           613-820-7390

Krzysztof Matuszewski                      613-841-0853

Janusz Janulewicz                              613-823-3282

Zbigniew Kisielewicz                        613-491-0483

Emilia Pohl                                        613-722-4951

Tomasz Uscinowicz                            613-425-1335

Marek Zaremba                                 613-733-7641

                         

PARAFIALNA RADA FINANSOWA

PARISH FINANCE COUNCIL

  O. Proboszcz, OMI                                     613-230-0804

  Dorota Lipien                                             613-224-2470

  Julianne Wojcik Davidson                          

  Robert Ewart Hardy                                 

  Paulina Karwowski                      

  Renata Jatczak       

  Piotr Mietus       

  Elzbieta Tymon       

                         

Secretary / Sekretarka

Magdalena Bronowska                     613.230.0804

Caretaker / Gospodarz

Jerzy Paluch                                      613.565.8917

Accountant / Księgowy

Roger Furmanczyk                           613.824.6861

Organista

Adam Sztajerowski                           819.568.4029

Lectors / Lektorzy

Urszula Gozdowska (PL)                 613.729.8129

J. Ozimkowski (EN)                          613.733.0188

Szafarze Komunii Św.

Wlodzimierz Ziemba                         613.820.7390

Ministranci / Altar Servers

O. Proboszcz                                      613.230.0804

Lekcje Religii

O. Proboszcz                                      613.230.0804

Rodzina Różańcowa

Ela Czyżowicz                                   819.777.2278

Krucjata Eucharystyczna

Magda Bronowska                            613.230.0804

Koło Pomocy Chorym

Ela Czyżowicz                                   819.777.2278

Rycerstwo Niepokalanej

Zofia Szarska                                     613.435.5840

Youth Group / Młodzież

O. Proboszcz                                      613.230.0804

Sprzedaż Chleba i Ciasta

Maria Gajdecka                                613.225.7428

Kościół Domowy

Halina i Mirek Koryccy                    613.737.0205

Mission Fund

Bozena Wielgosz                                613.737.0486